Kouluttajat

Kokeneet kouluttajat

Kouluttajat ovat virallisia Suomen Punaisen Ristin hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) ja Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vastuukouluttajana toimii Timo Mynttinen. Timo on erikoissairaanhoitaja (leikkaus- ja anestesiasairaanhoito) ja ETK. Timo on työskennellyt terveysaseman päivystyksessä, anestesiahoitajana sekä pääkaupunkiseudulla kahdessa HUS:n erikoissairaanhoidon päivystyksessä. Ensiavun opettaja vuodesta 2002. Timolla on myös monipuolinen kokemus psykiatriasta ja turvallisuusalalta. Hyödynnämme lisäksi koulutuksissamme ensihoidon, mielenterveys- ja turvallisuusalan ammattilaisia.