Kouluttajat

Kokeneet kouluttajat

Kouluttajat ovat virallisia Suomen Punaisen Ristin hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) ja Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vastuukouluttajana toimii Timo Mynttinen. Timo on erikoissairaanhoitaja (leikkaus- ja anestesiasairaanhoito) ja SPR Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®. Timo on työskennellyt terveysaseman päivystyksessä, anestesiahoitajana sekä pääkaupunkiseudulla kahdessa HUS:n erikoissairaanhoidon päivystyksessä. Timolla on myös monipuolinen kokemus psykiatriasta, neuropsykiatriasta ja turvallisuusalalta. Timolle on myönnetty Suomen sairaanhoitajaliiton yrittäjätunnus ja Suomen Yrittäjien hopeinen yrittäjäristi 2021. Timo on valittu Tehy:n yrittäjäjaoston puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024. Hyödynnämme lisäksi koulutuksissamme ensihoidon, mielenterveys- ja turvallisuusalan ammattilaisia.