Tietosuojaseloste / GDPR


EU:n tietosuoja-asetus on astunut voimaan. Huolehdimme kaikkien palveluidemme tietosuojasta.

Meille on tärkeää henkilötietojen ja viestinnän luottamuksellisuus sekä asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen kaikessa toiminnassamme. Noudatamme asiakkaidemme, työntekijöidemme ja kumppaniemme sekä muiden sidosryhmien henkilötietojen käsittelyssä lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Pyrimme noudattamaan korkeaa tietosuojan tasoa. Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin asianmukaisiin tarkoituksiin ja vain silloin, kun se on tarpeen.

Suojaamme palvelumme teknisesti asianmukaisin keinoin ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista. Kaikki tietoliikenne on suojattu SLL-sertifikaatilla.

Tällä hetkellä internetsivuillamme olevien sähköisten palveluidemme tuottamat tiedot säilyvät yhteydenpitoa varten asiakastiedoissamme pilvipohjaisesti. Poistamme antamanne tiedot järjestelmästämme mikäli niin haluatte.